Huisregels

Voor de goede orde maar vooral om het gezellig te houden, hanteert de organisatie van ‘Zondag in ’t park’ onderstaande huisregels.

We vinden het helemaal niet erg als je eigen boterhammen meeneemt om te picknicken, maar het is verboden om zelf alcoholische dranken en glaswerk mee te nemen het terrein op.
Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik worden niet getolereerd.

Eigen risico
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek. Ook schade of verlies van eigendommen is voor eigen risico, de organisatie stelt zich hier niet voor aansprakelijk.

Foto- en video
Het is niet toegestaan om zonder toestemming professionele opnames te maken van de muziekoptredens. Met je camera of telefoon foto’s en videootjes maken voor privégebruik is uiteraard geen probleem. Mooie exemplaren online plaatsen en #Zondaginhetpark taggen?
Vinden we leuk! facebook.com/zoetermeerintpark

Bij de betreding van het evenement stem je ermee in dat je op beeld- en/of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Wat nog meer niet mag
Zonder toestemming van de organisatie is het ten strengste verboden om, in wat voor vorm dan ook, goederen te verkopen op of rond het evenemententerrein.

En tot slot:
De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren of uit te zetten bij ongepast/hinderlijk gedrag, geweld, discriminatie of overtreding van de huisregels.