Crew

De organisatie van ‘Zondag in ‘t park’ is in handen van de kunstorganisatie Terra Art Projects.

De vaste crew van ‘Zondag in ‘t park’ bestaat in 2016 uit:

Natalie Vinke – Terra Art Projects – projectleiding
Ed Boutkan – Terra Art Projects – interne coördinatie
Mirjam van Spelde – Terra Art Projects – PR/ promotie
Anneliek Holland – concept en vormgeving
Daphne van Es – decoraties en aankleding
Kiek Haket – programmering
Geraldine Broomans: artiestenbegeleiding
Eefje Timmer – stagemanagement
Ron Lammers – geluid
Joël Smits – techniek/ electra

 

De vele vrijwilligers van Terra Art Projects zorgen er voor dat alles wat bedacht wordt ook getimmerd, gelast, geverfd en gebouwd wordt. Zonder hen geen broodjes en drank voor de artiesten, geen autovrij parkeerterrein, geen coördinatie voor het fietsverkeer, geen ad-hoc oplossingen. Kortom: zonder hen kunnen we leuke ideeën verzinnen, maar hebben we nog geen ‘Zondag in ‘t park’. De organisatie is ze daarom grote dank verschuldigd!

De professionele fotografie wordt verzorgd door: Theo Janssen, Richard Jetten, Petrie Cooman, Nelly Smits, Catherine Terpstra.